Eu hírek

Az egyes veszélyes vegyi  anyagok és készítmények kivitelével  és behozatalával összefüggő bejelentési eljárás működtetéséről 2011/03/25 - 09:43Az egyes veszélyes vegyi anyagok és készítmények kivitelével és behozatalával összefüggő bejelentési eljárás működtetéséről

 

A cikk elolvasásához töltse le a pdf-et!

»
Klímaváltozás – növényvédelem. Kihívás a növénykutatók és -nemesítők számára 2010/01/17 - 00:00Klímaváltozás – növényvédelem. Kihívás a növénykutatók és -nemesítők számára

A várható klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak egyik leginkább kitett gazdasági ágazat a mezőgazdaság. A növénytermesztés eredményessége alapvetően befolyásolja az egész élelmiszer-ellátás biztonságát, ezért stratégiai cél a kedvezőtlen hatások okozta veszteségek elkerülése vagy mérséklése.

»
Új EU jogszabályok a növényvédő szerekről 2010/01/15 - 00:00Új EU jogszabályok a növényvédő szerekről

Megjelentek a növényvédő szerekkel kapcsolatos új EU jogszabályok

»
2009/01/19 - 13:38Mit hoz az új uniós növényvédelmi szabályozás ?

Alapvetően meg kívánja változtatni az Európai Unió a jelenlegi növényvédőszer-engedélyezési rendszert, és ennek komoly kihatása lehet a felhasználókra, sőt az európai mezőgazdasági termelésre is a 2010-es években.

2008. november és 2009. január között zajlanak a tervek szerinti utolsó egyeztetések az új uniós növényvédőszer-engedélyezési rendeletről, amelynek  tanácsi vitája befejeződött a nyáron, és a két testület egyetértése esetén januárban már el is fogadhatják az új jogszabályt.

»
2008/11/17 - 08:09Szolgálja-e a mezőgazdaság érdekét a tervezett új uniós szabályozás?

Az Európai Parlament második olvasatban kezdi tárgyalni a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, engedélyezéséről szóló rendelet tervezetét. Ez év nyarán, a miniszterek Tanácsában elfogadott szöveget Magyar­ország nem szavazta meg: nem értett egyet egyes, az engedélyezést korlátozó és kellően meg nem alapozott feltételekkel, valamint az országok sajátosságait figyelembe nem vevő, zónákon belül kötelező engedélyezéssel.

 

»
2008/11/17 - 08:03Aktuális hírek az Európai Parlamentből

Az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottsága 2008. november 5-én második olvasatban szavazott a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló rendeletről és a peszticidek fenntartható használatáról szóló irányelvről.

»
2008/10/16 - 10:13A Stockholmi Egyezmény áttekintése

Pethő Ágnes

MgSzH Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

1118 Budapest, Budaörsi út 141–145., petho.agnes@ontsz.hu

»
2007/11/24 - 08:43Az Európai Unió meghosszabbítja a melataxil felülvizsgálatát

EU extends review for metalaxyl

AGROW, 2007. november 1.

Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy az EU tagállamai még egy alkalommal engedélyezzék a melataxil hatóanyagú gombaölő szereket. Az EU Élelmiszer-lánc és Állategészségügyi Állandó Bizottsága elfogadta, hogy megismételjék a metalaxil felülvizsgálatát és e folyamat határidejét 2010. június 30-ig meghosszabbítsák.

»
2007/09/26 - 07:41Tájékoztató az európai burgonyatermesztő országok piaci helyzetéről a „Kartoffeln” c. újság legutóbbi számai alapján

Helyzet az EU-ban

A megfelelő időjárási feltételeknek köszönhetően a betakarítások széles körben zajlanak, bár esőzések újra és újra megszakítják a munkálatokat. A minőség kedvezőbben alakul, mint amire korábban számítottak a gazdák. Az árak stabilizálódtak, a következő évi szállítások árai emelkedtek. Az ipari alapanyag-fajták termésátlaga erősen ingadozó. A Bintje viszonylag sokat terem, míg az Agria bizonyos területeken keveset és minőségi problémák is előfordulnak e fajtánál.

»
2007/06/20 - 08:15Az Európai Unió véglegesíti a szermaradék-felmérések menetrendjét

EU finalises residue survey

AGROW 2007 április 16.

»