Gyomszabályozás

Magyarországi mákvetések gyomviszonyai 2011/05/12 - 14:28Magyarországi mákvetések gyomviszonyai

E vizsgálat célja, hogy átfogó képet adjon a hazai mákvetések gyomviszonyairól. 102 szántóföldön 408 mintavételi területen végeztünk gyomfelvételezést. A borítási rangsorban az alkaloida- és az étkezési mák esetében egyaránt a Papaver rhoeas került az első helyre 3,2%, illetve 5,82% átlagborítással. További jelentős borítást elérő fajok az alkaloida mákvetésekben Fallopia convolvulus (2,43%), Chenopodium album (2,25%), Polygonum aviculare (2,12%), Echinochloa crus-galli (1,58%), Ambrosia artemisiifolia (1,36%).

»
Világhódító kakaslábfű [Echinochloa colona (L.) link] 2011/03/24 - 14:59Világhódító kakaslábfű [Echinochloa colona (L.) link]


Solymosi Péter
MTA Mezõgazdasági Kutatóintézete, 2462 Martonvásár, Pf. 19.


A szálkátlan kakaslábfû (E. colona) Ázsiából indult el hódító útjára. Az elmúlt 100 év alatt négy kontinensre (É- és D-Amerika Afrika, Ausztrália) hurcolták be, ahol széles körben elterjedve súlyos problémákat okozó gyomfajjá vált. Európában: az Ibériai-félszigeten Franciaországban és Olaszországban honosodott meg. Közép-Európában eddig még nem mutatták ki.

»
Növényvédőszer-maradékok és kockázatuk 2010/06/18 - 11:00Növényvédőszer-maradékok és kockázatuk

Minden évben előfordul, hogy az ellenőrző hatóság olyan élelmiszereket – elsősorban zöldségeket, gyümölcsöket, de akár feldolgozott termékeket – talál az ellenőrzés során, amelyekben, illetve amelyek felületén a növény­védő­szer-maradék tartalom meghaladja a jogszabály által előírt maximális mennyiséget, az úgynevezett határértéket.

 

A cikket elolvashatja, ha letölti a pdf-et!

»
Természetes növekedésgátló vegyület a menthofurán 2010/06/18 - 09:00Természetes növekedésgátló vegyület a menthofurán

A szerző egy, gyomszabályozási szempontból eddig még nem tanulmányozott donorfaj a Mentha aquatica  etilalkoholos extraktumának üvegházi vizsgálatáról számol be.

Solymosi Péter
MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, 2462 Martonvásár, Pf. 19.

A cikket elolvashatja, ha letölti a pdf-et!

»
Új adventív gyompázsitfüvek jelentek meg Magyarországon 2010/03/16 - 00:00Új adventív gyompázsitfüvek jelentek meg Magyarországon

A szerző ebben az írásában áttekintést ad Magyarország területére 1999 és 2008 között behurcolt adventív gyompázsitfüvekről, egyben bemutatja azokat a fajokat, amelyek az elkövetkező években elérhetik országunk területét.

Solymosi Péter
MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete,
2462 Martonvásár, Pf. 19.

»
Ökológiai és konvencionális gazdálkodásban termesztett kalászos kultúrák gyomviszonyainak elemzése Gyula térségében 2010/02/16 - 00:00Ökológiai és konvencionális gazdálkodásban termesztett kalászos kultúrák gyomviszonyainak elemzése Gyula térségében

A magyar mezőgazdaságba mintegy két évtizede színes és dinamikusan fejlődő jelenségként vonult be a biotermelés vagy más néven ökológiai szemléletű gazdálkodás, mely növényvédelmének egyik sarkalatos pontja a gyomszabályozás. Az ökológiai gazdálkodásban termesztett növények közül a legnagyobb vetésterületet a kalászos kultúrák adják.

»
2009/12/14 - 00:00Új adventív gyompázsitfüvek jelentek meg Magyarországon

RÖVID KÖZLEMÉNY

Solymosi Péter

MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, 2462 Martonvásár, Pf. 19.

 

»
Integrált védelem a parlagfű ellen - Nem vegyszeres védekezési módszerek 2009/08/14 - 06:41Integrált védelem a parlagfű ellen - Nem vegyszeres védekezési módszerek

Növényvédelem szaklap

»
Újra fókuszban az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia Artemisiifolia L.) 2009/08/14 - 06:30Újra fókuszban az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia Artemisiifolia L.)

Az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) biológiájával, ökológiájával, az általa okozott gazdasági és humánegészségügyi kártétel mértékével és az ellene történő védekezési lehetőségekkel több mint 30 éve folynak részletes vizsgálatok hazánkban.

»
Mediterrán gyompázsitfüvek karácsonyi asztali díszben („Ajándék az Európai Unióból”)                                2009/03/20 - 12:53Mediterrán gyompázsitfüvek karácsonyi asztali díszben („Ajándék az Európai Unióból”)

Az Európai Unió egyik alapelve: „az áruk szabad áramlásának” biztosítása. Ez sajnos egyet jelent azzal, hogy akadálytalanul érkeznek az országba, különböző mennyiségű és minőségű termékek.

»
2008/10/16 - 10:01Lisztharmat, A Callery körte (Pyrus calleryana Decaisne) egy új betegsége

A kórokozó vagy a gazdanövénye ellen kell-e majd védekezni? 

Vajna László és Kiss Levente 

MTA Növényvédelmi Kutatóintézete, 

1525 Budapest, Pf. 102. e-mail: lvaj@nki.hu  

 

»
2008/08/07 - 14:09Búzán előforduló rozsdagombák virulencia­változásai Magyarországon

Manninger Sándorné

MTA Növényvédelmi Kutatóintézete, Budapest, Herman O. u. 15.

»
Az ázsiai gyapjúfű (Eriochloa villosa [Thunb.] Kunth) megjelenése Magyarországon 2008/06/30 - 12:17Az ázsiai gyapjúfű (Eriochloa villosa [Thunb.] Kunth) megjelenése Magyarországon

Partosfalvi Péter, Madarász János és Dancza István

Az ázsiai eredetű Eriochloa villosa napjainkban a világ egyik jelentős gazdasági kárt okozó, terjedőben lévő özönnövénye. Adventív elterjedése Észak-Amerikában a legjelentősebb, ahol az 1940-es évektől terjed. Nyugat- és Közép-Európában alkalmi megjelenésű növényfaj. Az Eriochloa villosa Romániában 2006-tól ismert, Temes megyei előfordulásáról és terjedéséről napjainkban jelentek meg publikációk. 

 

»
2008/02/19 - 08:18A Nagy Barnabás-féle (1957) Ökológiai és a Stern és munkatársai-féle (1959) Integrált növényvédelmi módszer összehasonlítása*

Nagy Barnabás 1957-ben a növényi kártevôk ellen ökológiai védekezési módszerre tett javaslatot, amely az agrobiocönózisokban használt kémiai védekezés minimálisra csökkentését célozta. Stern és munkatársai (1959) hasonló védekezési módszert javasoltak, amelyet integrált védekezési módszernek (integrated pest management system) neveztek el. A két védekezési módszer lényegében ugyanaz.

»
2008/02/19 - 08:04Az ökológiai növényvédelem 50 éve

Az ,,ökológiai növényvédelem'' szakkifejezés születéséhez*

(Elôtörténet)

Nagy Barnabás

MTA Növényvédelmi Kutatóintézete,

1525 Budapest, Pf. 102.

*Elhangzott 2007. november 14-én, az MTA Növényvédelmi Kutatóintézete Tudomány Napja rendezvényén

 

»
2007/12/08 - 15:58Különböző antagonista baktériumok hatékonysága az Erwinia amylovorával szemben

A cikket elolvashatja, ha letölti a pdf-et

»
2007/09/19 - 13:38214/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet a növényvédelmi bírság tételes mértékéről szóló 187/2006. (IX. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 65. §-a (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A növényvédelmi bírság tételes mértékéről szóló 187/2006. (IX. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

»
2007/07/18 - 06:55A ,,Parlagfűmentes Magyarországért'' Tárcaközi Bizottság 2007. évi intézkedési terve

I. Helyzetmeghatározás

Hazánkban mintegy 2,5 millió ember szenved allergiás megbetegedésben. A legtöbb tünetet kiváltó hazai allergének közül az első helyen a parlagfű áll.

»
2007/02/21 - 08:25335/2006. (XII. 23.) Korm. ren­de­let a nö­vény­vé­del­mi igaz­ga­tás szer­ve­ze­téről

A Kor­mány az Al­kot­mány 35. § (2) be­kez­dé­sé­ben megál­la­pí­tott ere­de­ti jog­al­ko­tó ha­tás­kö­ré­ben, az Al­kot­mány 40. § (3) be­kez­dé­sé­ben fog­lalt feladat­kö­ré­ben el­jár­va, va­la­mint a nö­vény­vé­de­lem­ről szó­ló 2000. évi XXXV. tör­vény 65. §-a (1) be­kez­dé­sé­nek d) pont­ja alap­ján a kö­vet­ke­ző­ket ren­de­li el:

»
2007/01/23 - 14:47Herbicides gyomszabályozási lehetőségek direktvetéses kukoricában

Blaskó Dávid és Holló Sándor

Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Növényvédelemtani Tanszék, 2103 Gödöllő, Páter Károly út 1.

Károly Róbert Főiskola, Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Környezetgazdálkodási és Agronómiai Tanszék, 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

»