Könyvismertetés

Erdőkárok – képes útmutató 2013/08/12 - 11:45Erdőkárok – képes útmutató

2012-től az Erdővédelmi Figyelő-Jelző-szolgálat kárbejelentő modulját felváltotta az Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer (OENYR). A kárbejelentések tartalma és formai elvárásai is számottevő mértékben változtak. Ez már önmagában is szükségessé tette, hogy a kárjelentésekre kötelezettek munkáját segítendő új útmutató és kódjegyzék készüljön.

»
Insects and Diseases damaging trees and shrubs 
of Europe 2013/08/12 - 10:42Insects and Diseases damaging trees and shrubs 
of Europe

Az európai fák és cserjék kártevő rovarai és kórokozói

Szerkesztette: Zúbrik, Milan; Kunca, Andrej és Csóka György

»
Magyarország nagylepkéi 2013/01/22 - 11:01Magyarország nagylepkéi

A Magyarország nagylepkéi című hiánypótló munka 2011 év elején jelent meg és nem egészen másfél év alatt el is fogyott. (Lapunk, a 2011. 47. évf. 3. számának 113–114. oldalán adott róla hírt. Szerk.)

A könyv iránt azóta is folytonos az érdeklődés és szerzőkhöz érkezett szakmai észrevételek, javaslatok, valamint a közben napvilágot látott új tudományos eredmények arra késztették a szerzőgárdát és a Heterocera Press kiadót, hogy mielőbb szülessen meg a könyv második, javított kiadása.

»
A magyarországi nagylepkék gyakorlati albuma 2012/05/24 - 10:31A magyarországi nagylepkék gyakorlati albuma

Mészáros Zoltán és Szabóky Csaba (2012)

»
Magyarország nagylepkéi – Macrolepidoptera of Hungary 2011/03/25 - 08:38Magyarország nagylepkéi – Macrolepidoptera of Hungary

A faunajegyzék a revideált fajlista mellett – úttörő módon – egy faunaminősítési rendszert adott a lepkészek, valamint a gyakorlati természetvédelmi, erdészeti, növényvédelmi, stb. feladatokat ellátó szakemberek kezébe. A most megjelent könyv a taxonómiai jegyzék pontossága és a nomenklatúrai változások követése mellett a színes illusztrációkra külön hangsúlyt fektetett.

»
Megjelent: Rédei Károly Az akác termesztés-fejlesztésének biológiai alapai és gyakorlata c. könyv 2007/12/08 - 16:06Megjelent: Rédei Károly Az akác termesztés-fejlesztésének biológiai alapai és gyakorlata c. könyv

A fahiánnyal küszködô országokban, így hazánkban is a faanyagszükséglet mind nagyobb hányadának hazai forrásokból való kielégítését kínálja az ültetvényszerûen termeszthetô fafajok egyre nagyobb mérvû térnyerése. Magyarország e tekintetben kedvezô helyzeten van, mert ökológiai adottságai a gyorsan növô fehér akác (Robinia pseudoacacia L.) számára nyújtanak viszonylag jó termesztési feltételeket.

»
Megjelent a Növényvírusok viroidok és szatellitek c. könyv, a Növényvédelem különszáma 2007/11/28 - 11:43Megjelent a Növényvírusok viroidok és szatellitek c. könyv, a Növényvédelem különszáma

Előszó

»
2006/12/14 - 11:02Bio­ló­giai nö­vény­vé­de­lem haj­ta­tó ker­té­szek­nek

Dr. Budai Csaba szerkesztésében, a Mezőgazda Kiadó gondozásában, a napokban látott napvilágot és került a könyvesboltokba a biológiai növényvédelem sajátos területét érintő szép kivitelű szakkönyv. 

»