A CEUREG Fórum 
2012. október 15–16-án, Bécsben tartotta meg 16. ülését

Forrás: 
Növényvédelem, 2012. 11. szám

A közép- és kelet-európai országok növény-védőszer-engedélyezéssel foglalkozó, vezető szakértőinek XVI. CEUREG Fórumát 2012. október 15–16-án tartották. A kétnapos értekezleten 16 résztvevő ország és egy nemzetközi szervezet magas szintû szakmai delegációval vett részt. Ausztria, Cseh Köztársaság, Észtország, Franciaország, Horvátország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Moldova, Németország, Oroszország, Románia, Svájc, Szerbia és Szlovákia, Szlovénia, valamint az ECPA (Növényvédőszer-gyártók Európai Egyesülete) képviseltette magát.

Az első tizenkét alkalommal Budapesten rendezett CEUREG Fórumot három évvel ezelőtt a lengyelországi Poznanban, tavalyelőtt a csehországi Brnóban, tavaly Pozsonyban, az idén pedig Bécsben tartották meg. A mostani kétnapos értekezleten több előadás hangzott el a növényvédőszer-engedélyezésről szóló rendelet, a peszticidek fenntartható használatáról szóló irányelv és az általa előírt nemzeti cselekvési terv, valamint a növényvédőszer-hamisítás és az illegális kereskedelem elleni küzdelem témakörében. Dr. Tőkés Gábor vetített képes beszámolót tartott a hazánkban tapasztalt, nyitott szakmai kérdésekről, illetve a szakterületen elért eredményekről.
A rendezvény fontosságát jelzi, hogy valamennyi ország és az ECPA is magas szinten képviseltette magát mindkét napon. A korábbi magyar szervezőmunka elismeréseként a magyar szakértők a konferencián kiemelt feladatokat végeztek a korábbi évek gyakorlata szerint. A kerekasztal beszélgetést társelnöki funkcióban dr. Molnár János vezette le, valamint a záródokumentum szerkesztőbizottságában dr. Tőkés Gábor kapott helyet.
Az Európai Unióba jelölt tagállamként Horvátország és Szerbia beszámolt a növény-védőszer-engedélyezéssel kapcsolatos jogharmonizáció eddigi teljesítéséről, illetve az ezután várható feladataikról. Oroszország – a többéves kihagyás után újbóli résztvevőként – megtartott két előadásban tájékoztatást adott a növényvédőszer-engedélyezéssel kapcsolatos feladataik időközbeni végrehajtásának tapasztalatairól.
A résztvevők aktív bevonásával a korábbi évek gyakorlata szerint elkészült a  záródokumentum, amiben számos javaslatot fogalmaztak meg. A konferencia előadásai és a záródokumentum megtalálhatóak a CEUREG honlapján: http://www.ceureg.com/
A visegrádi országok továbbra is főszerepet kapnak a rendezésben, de jövőre újra hazánkban tartják az ülést. A Vidékfejlesztési Minisztérium, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályának nevében Gábriel Géza növényvédőszer-biztonsági szakreferens vetített képes előadásában meghívta a résztvevőket a 2013 októberében hazánkban lebonyolításra kerülő XVII. CEUREG Fórumra.
A Magyarország által tizenkét éven át sikeresen megrendezett Fórum napjainkra az európai szerengedélyezés egyik kiemelt és komplex szakmai rendezvényévé vált, amelyen a további aktív szervező részvételünk feltétlenül szükséges a Közép- és Kelet-Európai Régión belül eddig kivívott helyünk jövőbeni megszilárdítása végett.

Molnár János
nyugalmazott vezető főtanácsos
Vidékfejlesztési Minisztérium