Rovartan

Már a spájzban vannak… 2010/11/30 - 00:00Már a spájzban vannak…

Az írás hat olyan erdészeti jelentőségű rovarfajt (egy Lepidoptera, egy Hymenoptera, egy Hemiptera és három Coleoptera) ismertet röviden, amit még Magyarországon nem találtak meg, de megjelenésük előbb vagy utóbb várható.

Töltse le a pdf-et!

Számos európai országban már megtelepedtek, némelyikük szomszédos országainkban is jelen van. Korai felismerésük segíthet kártételük mérséklésében és terjedésük lassításában.

 

»
Egy újabb jövevény levéltetűfaj, a Drepanaphis acerifoliae megjelenése Magyarországon 2010/09/28 - 23:00Egy újabb jövevény levéltetűfaj, a Drepanaphis acerifoliae megjelenése Magyarországon

Az Észak-Amerikában honos levéltetűfaj, a Drepanaphis acerifoliae (Thomas) (Hemiptera: Aphididae) első magyarországi előfordulásáról számol be a szerző. A faj egyedeit ezüst juhar (Acer saccharinum L.) leveleiről gyűjtötte.

Teljes cikket elolvashatja, ha letöltii a pdf-et.

»
A babér-levélbolha (trioza alacris Flor, 1861) (sternorrhyncha: Triozidae) megjelenése MagyarországonA babér-levélbolha (trioza alacris Flor, 1861) (sternorrhyncha: Triozidae) megjelenése Magyarországon 2010/08/30 - 23:00A babér-levélbolha (trioza alacris Flor, 1861) (sternorrhyncha: Triozidae) megjelenése MagyarországonA babér-levélbolha (trioza alac...

Ma már senki sem lepődik meg, ha új, rendszerint melegebb éghajlathoz szokott rovarfajok magyarországi megjelenéséről hall. A levélbolhák közül a júdásfa-levélbolha (Cacopsylla pulchella), majd a selyemakác-levélbolha (Acizzia jamatonica) fajokon is megfigyelhető, hogy első megtalálásukat követően évről évre nagyobb mértékben károsítanak hazánkban.

Bár a babér-levélbolha (Trioza alacris) megjelenése is várható volt, mivel tápnövényét már régóta konténeres dísznövényként nevelik Magyarországon, hazai előfordulásáról mind ez idáig nem volt tudomásunk.

»
Hazai parlagfűfogyasztó rovarok 2010/07/13 - 23:00Hazai parlagfűfogyasztó rovarok

Homogén parlagfűfoltokban végzett fűhálós gyűjtésre és egyedi növényvizsgálatra alapozott felmérést végeztünk az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) hazai ízeltlábú fogyasztóinak felmérése végett.

»
A gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera Hbn.) imágóinak morfometriai és szárnyszínelemzése 2010/03/16 - 00:00A gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera Hbn.) imágóinak morfometriai és szárnyszínelemzése

A gyapottok-bagolypepke (Helicoverpa armigera Hbn.) magyarországi populációjának tömeg- és elülsőszárny-vizsgálatait végeztük el, hogy megállapítsuk, van-e a populációban migrációra utaló morfológiai vagy szárnykopottság-eltérés. Somogyszil (Somogy megye) területén felállított varsás feromoncsapda 2008-ban fogott lepkeanyaga képezte a vizsgálat alapját.

»
A szamócafénybogár (Stelidota geminata)  Magyar­országon (Coleoptera: nitidulidae 2009/11/24 - 10:49A szamócafénybogár (Stelidota geminata) Magyar­országon (Coleoptera: nitidulidae

Ennek az írásnak a szerzői 2008 és 2009 folyamán, egymástól függetlenül, egy Magyarországról korábban ismeretlen bogárfaj egyedeit gyűjtötték, amelyeket a Stelidota geminata Say, 1825 fénybogárként azonosítottak. Az Észak-Amerikában őshonos bogárfajt Európába behurcolták. Itt mára már több országban meghonosodott, és önállóan terjeszkedik. Magyarországon eddig főleg dunántúli lelőhelyei ismertek. A fajnak a szamócafénybogár nevet javasoljuk, mely az angol „strawberry sap beetle” magyar megfelelője.

»
Pajzstetű (Hemiptera: Coccoidea) fajok és a klímaváltozás: vizsgálatok magyarországi autópályákon 2009/11/24 - 10:39Pajzstetű (Hemiptera: Coccoidea) fajok és a klímaváltozás: vizsgálatok magyarországi autópályákon

A vizsgálatok során megállapították, hogy a hazai autópályákon a vártnál sokkal több, 102 pajzstetűfaj fordul elő, köztük számos faunánkra új és egy védett faj is. Több pajzstetűfaj lépett fel káros mértékben a telepített pázsitfűfajokon, de helyenként a fás növények fertőzöttsége is rendkívül erős volt. Az új sztráda megállóhelyekre telepített fiatal növények erős fertőzöttsége (fenyő, kőris, tuja, boróka, kecskerágó stb.), arra utal, hogy már a szaporító anyagok sem voltak mentesek pajzstetvektől.

»
A harlekinkatica (Harmonia axyridis Pallas, 1773) (Coleoptera, Coccinellidae) elterjedése Magyarországon és megjelenése Romániában,  Ukrajnában 2009/09/16 - 08:51A harlekinkatica (Harmonia axyridis Pallas, 1773) (Coleoptera, Coccinellidae) elterjedése Magyarországon és megjelenése Romániában,...

A harlekinkaticát eredeti elterjedési területéről biológiai védekezési célból telepítették be Észak-Amerikába és Európába. Megtelepedését követően, az egyik leggyakoribb hasznos ízeltlábú ragadozóként, számos kártevő szabályozásához járul hozzá. Elterjedése viszont nagy veszélyt jelent több őshonos ízeltlábúra, ezért a harlekinkatica betelepítése mára az elhibázott biológiai védekezés iskolapéldája lett. Munkánk során a harlekinkatica magyarországi gyors elterjedését, nemzedékszámának alakulását követtük nyomon.

»
Az európai cseresznyelégy (Rhagoletis cerasi L.) ivari megoszlása cseresznye- és meggyültetvényekben 2009/06/18 - 13:55Az európai cseresznyelégy (Rhagoletis cerasi L.) ivari megoszlása cseresznye- és meggyültetvényekben

Az európai cseresznyelégy (Rhagoletis cerasi L.) a cseresznye- és a meggytermesztés gazdaságilag is meghatározó kártevője egész Európában. Szaporodásbiológiájának részletesebb megismerése segíti a hatékonyabb előrejelzés, a védekezési idők pontosítását, illetve a védekezések hatékonyságának növelését. 

»
A gyapjaslepke legutóbbi tömegszaporodása 2009/05/18 - 10:07A gyapjaslepke legutóbbi tömegszaporodása

Az Erdészeti Tudományos Intézet munkatársainak szakcikke.

»
A hazai kísérletes rovarökológia kimagasló kutatója, Sáringer Gyula akadémikus köszöntése* 2008/12/17 - 07:57A hazai kísérletes rovarökológia kimagasló kutatója, Sáringer Gyula akadémikus köszöntése*

*Dr. Sáringer Gyula Magyarszerdahelyen (Zala megye), 1928. december 2-án született.

»
2008/10/16 - 10:22A gyapottok-bagolylepkével (Helicoverpa armigera hbn.) kapcsolatos hazai kutatások és felmérések bibiliográfiai áttekintése

Keszthelyi Sándor

Kaposvári Egyetem, ÁTK, 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.

»
2008/06/30 - 12:12További adatok a hazai parlagfűállományokban előforduló levélbolha-fajok (Hemiptera: Psylloidea) ismeretéhez

Ripka Géza és Kiss Balázs

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, 1118 Budapest, Budaörsi út 141–145.

MTA Növényvédelmi Kutatóintézete, 1022 Budapest, Herman O. út 15.

»
2008/03/28 - 10:08Öt év tapasztalata a kukoricabogár elleni védekezésben
A kukoricabogár elleni vizsgálatokat a Syngentanál 1993-ban kezdtük Mezőhegyes térségében majd évrôl évre léptünk tovább más-más területekre. Törekedtünk arra, hogy minden kukoricatermesztési körzetben jelen legyenek a kísérletek, ezáltal a megyei sajátosságokból eredô különbségeket is demonstrálni tudjuk.
»
2007/09/19 - 13:43Magyarországi almaültetvényekben előforduló gyakori kabóca- (Auchenorrhyncha) fajok

Bleicher Krisztina, Markó Viktor és Orosz András

Budapesti Corvinus Egyetem, Rovartani Tanszék, 1118 Budapest, Ménesi út 44.

Magyar Természettudományi Múzeum Állattára, 1088 Budapest, Baross u. 13.

»
2007/08/27 - 09:34Az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) kártételének vizsgálata

Keszthelyi Sándor, Szabó Tamás és Kurucsai Pál

Kaposvári Egyetem, ÁTK, Kaposvár, Növénytani és Növénytermesztéstani Tanszék

Vizsgálatainkat az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera LeConte), kukoricán  okozott objektív kárfelmérése késztette. Ezért 2006-ban Iregszemcsén, Force 1,5 G granulált talajfertőtlenítővel

»
2007/08/27 - 09:26Városi fák károsítói Franciaországban

Côté arbre en ville, gérer 7 bio-agresseurs

Decoin, M.

PHYTOMA, La Défense des Végétaux, 2006. október, 597. szám, 28–31.

»
2006/12/14 - 10:45BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM – A ROVARPATOGÉN FONÁLFÉRGEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

A hazai szakirodalomban újdonságként megjelent könyvben 6 kutatóhely összesen 11 munkatársa 8 fejezetben írja le a biológiai védekezésnek egy hazánkban ez ideig kevésbé ismert lehetőségét mint újszerû megoldást a környezetre toxikus talajfertőtlenítő szerek használatának mellőzésére, a cserebogárpajor és a növényházakban a gyökérgubacs-fonálféreg fajok elleni védekezésben. 

A cikket elolvashatja, ha letölti a pdf-et.

 

»
2006/12/14 - 10:42A nyugati levéllábú poloska (Leptoglossus occidentalis HEIDEMANN) első magyarországi megjelenése (Heteroptera: Coreidae)

Magyarországról eddig a karimáspoloskák családjába (Heteroptera: Coreidae) tartozó 23 faj előfordulása volt ismert. Az elmúlt két év során hazánkból is előkerült az észak-amerikai eredetű, a tűlevelűek kártevőjeként számon tartott nyugati levéllábú poloska (Leptoglossus occidentalis Heidemann) néhány példánya. A faj Magyarország faunájára új nemet és új fajt képvisel. 

Közleményünkben röviden ismertetjük a faj morfológiáját és életmódját, valamint felhívjuk a figyelmet várható kártételére.

»
2006/12/14 - 10:37Meg­je­lent az ame­ri­kai ere­de­tű ke­le­ti cseresznyelégy

Az eu­ró­pai cseresznyelégyhez (Rhagoletis cerasi Linnaeus) ha­son­lóan, Észak-Ame­ri­ká­ban is él­nek cse­resz­nyét és meggyet ká­ro­sí­tó légy fa­jok. Kö­zü­lük a ke­le­ti cse­resz­nye­le­gyet (Rhagoletis cingulata Loew) – zár­la­ti ká­ro­sí­tót –, már be­hur­col­ták Eu­ró­pá­ba, 1986 óta Svájc­ban és Olaszor­szág­ban je­lez­ték a meg­je­le­né­sét. Eu­ró­pai ter­je­dé­se so­rán már meg­ta­lál­ták Hol­lan­diá­ban, Né­metor­szág­ban és Fran­ciaor­szág­ban is.  

»