Beszámoló az Első Nemzetközi Parlagfű Konferenciáról

Az Első Nemzetközi Parlagfű Konferenciát (First International Ragweed Conference) 2008. szeptember 10–13. között Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Roosevelt téri székházában rendezték meg az MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (MTA NKI), a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) és az MTA szervezésében.

A rendezvény összekapcsolódott az Európai Gyomkutató Társaság (European Weed Research Society, EWRS) által szept. 14–18. között Eszéken megrendezett, invazív gyomnövényfajokkal (azaz özönnövényekkel) foglalkozó szimpóziumával, mivel ennek egyik kiemelt témáját ugyancsak a parlagfű jelentette. Számos résztvevő mindkét rendezvényre eljött – számukra, az FVM munkatársainak szervezésében, külön autóbusz biztosította az utazást Budapestről Eszékre, majd vissza Budapestre. Ily módon a két szomszédos országban két különböző, de jól összehangolt nemzetközi rendezvényre kerülhetett sor a parlagfűproblémával kapcsolatban. Természetesen mindkét konferencia, nemzetközi jellegüknél fogva, angol nyelven folyt.

A Budapesten megrendezett Első Nemzetközi Parlagfű Konferenciának összesen 42 nemzetközi résztvevője volt. Európa 10 országa (Ausztria, Franciaország, Hollandia, Horvát­ország, Német­ország, Olaszország, Orosz­ország, Svájc, Svéd­ország és Szerbia) mellett előadók érkeztek az Amerikai Egyesült Államokból, Ausztráliából, Izraelből, Kanadából és Koreából. Emellett 30 magyar résztvevő is regisztrált, és rajtuk kívül még 35 hazai kolléga vett részt a konferencián az FVM delegáltjaiként. A 107 regisztrált hazai és nemzetközi résztvevőn kívül még több mint 30 hazai érdeklődő jelentkezett a konferencia időtartama alatt a regisztrációs asztalnál egyes minisztériumok, más állami szervek, valamint a sajtó képviseletében, akik különböző helyekről meghívást kaptak az Első Nemzetközi Parlagfű Konferenciára, és részt is vettek a rendezvényen.

A konferenciát hivatalosan Gráf József mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter és Németh Tamás, az MTA főtitkára nyitotta meg szeptember 10-én. Ezt megelőzően, szeptember 9-én, Pálinkás József, az MTA elnöke és Gráf József mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter közös sajtótájékoztatót tartott az MTA székházában a konferenciá­val kapcsolatban, ennek köszönhetően a rendezvény jelentős és kifejezetten kedvező hazai sajtóvisszhangot kapott. A nemzetközi sajtó is foglalkozott a konferenciával, pl. a Kanadában megjelenő Allergic Living folyóirat 2008/4-es száma kétoldalas cikket közölt az eseményről.

A konferencián összesen 32 előadás hangzott el, ezek közül huszonhármat nemzetközi, kilencet pedig hazai előadók ismertettek. Emellett számos poszter bemutatására, valamint a konferencia zárásaként egy élénk vitát és rendkívüli érdeklődést kiváltó kerekasztal-megbeszélésre is sor került.

A konferencián elhangzott előadások zöme, valamint ezek összefoglalói rövidesen teljes terjedelemben elérhetők lesznek a rendezvény honlapján (www.nki.hu/ragweed/). Ugyancsak elérhető lesz a honlapon az a nyilatkozat, melyet a budapesti és az eszéki konferenciák résztvevői közösen fogalmaztak meg Eszéken: ennek célja felhívni az érintett országok kormányainak és más döntéshozóinak figyelmét a parlagfű terjedése által okozott problémákra és a parlagfű visszaszorításának szükségességére. 

A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy Magyarország jó úton jár a parlagfű elleni küzdelemben. A külföldi résztvevők körében nagy elismerést váltott ki a parlagfű visszaszorítását célzó magyar törvényi szabályozás, melyhez hasonló más országokban még nincs. Felhívták azonban a figyelmet arra, hogy még a törvényi szabályozás birtokában is csak több évtizedes, kitartó és töretlen munkával lehet elérni a légköri parlagfű-pollenkoncentráció jelentős csökkentését, és a hatósági munka mellett jelentős és folyamatos anyagi támogatásban kellene részesíteni a parlagfűvel kapcsolatos tudományos kutatómunkát is.

A konferencia befejezését megelőzően a résztvevők közfelkiáltással megállapították, hogy feltétlenül szükséges folytatni a megkezdett munkát, amely valójában első alkalommal tette lehetővé a parlagfűprobléma széles körű, nemzetközi szintű megvitatását, a téma nemzetközi szinten elismert szakértőinek találkozóját és eszmecseréjét. Két felajánlás is történt: svájci kollégák Genfet, kanadai kollégák Québec Cityt javasolták a Második Nemzetközi Parlagfű Konferencia színhelyéül, melyre a résztvevők elképzelései szerint három év múlva kerülne sor.

Kiss Levente

Forrás:Növényvédelem, 2008. 12. szám