Dr. Schirilla György emlékezete

Éppen megírtam a 100. születésnapra szánt köszöntőt, hogy a folyóiratunk októberi számában megjelenhessen. Köszöntöttem őt sokunk nevében …, s mielőtt a kéziratot elküldtem volna, kaptam a szomorú hírt, hogy ő már nincs. Ilyen az élet… Még készültem, hogy telefonon gratulálok neki, s az is elmaradt. Sajnálom, nagyon sajnálom, hogy nem kerülhetett rá sor!

2009 szeptemberében ünnepelte az ország legidősebb, ismert, köztiszteletben álló ügyvédje, dr. Schirilla György 100. születésnapját. Több alkalommal, jeles évfordulók eljövetelekor köszöntöttük Gyurka Bácsit! Méltattuk évszázadot átívelő életútját, amely a jogi, ügyvédi pálya mellett hosszú évekre összefonódott a hazai növényvédelem fejlődésének legkiemelkedőbb időszakával.  Az ügyvédi pályától eltiltva, jogtanácsosként dolgozott a Minisztérium Növényvédelmi Szolgálatánál, majd pedig a Növényvédelmi Főosztályon. Jogászi munkájával hozzájárult a Növényvédelmi Törvény tervezetének kimunkálásához. Számos fórumon képviselte, s ha kellett védte a növényvédelem ügyét. 

Egyetemen jogi előadásokat tartott, hosszú éveken át a NÖVÉNYVÉDELEM folyóiratban a „Jogtanácsos Noteszéből” c. rovatban jelentek meg írásai. Évtizedek multán, a rendszerváltozás után ügyvédi praxisát visszakapta. Mint az 1950-es években, amikor politikai perekben védőügyvéd volt (amiért félreállították) – az 1990–2000-es években ismét ügyvédként szerepelt, … védőügyvédként is!  97 évesen védőbeszédet mondott egy az 1950-es években elítélt magyar tábornok perének újratárgyalásán.  90-es éveiben kordokumentáló, személyes élményekre alapozott könyve jelent meg „Ez is történelem” címmel. S utolsó éveiben, közel a 100. évéhez ismét könyvet írt édesanyjáról.  
Schirilla György évszázados életútja során zajlott az Első Világháború, majd a Tanácsköztársaság viharos eseményei, … jött az azt követő Horthy korszak, majd a Második Világháború, és a szocializmust építő Népköztársaság, majd az 1956-os népfelkelés, és egy hosszú, Kádár János nevével jelzett korszak. Végül rendszerváltozás, 1999, s ő viszontagságosan formálódó, új, piacgazdaságra épülő kapitalista országunk polgáraként tevékenykedett a XXI. század első évtizedében.  Hazánk idős, gondolkodó polgárai, akik átélték a XX. század viszontagságos évtizedeit, tudják igazán, hogy mit jelentett e korszak az ember számára. ő átélte az emberpróbáló eseményeket, amelyek sokakat elpusztítottak, sokak gerincét megtörték, sokan a túlélés miatt vagy egyéni haszonszerzésből, érdekből, a szélirányváltozást érzékelve félreálltak, vagy „elvhű” jobboldaliból váltak „munkásmozgalmi harcossá”, netán partizánná, vagy ha a helyzet úgy hozta, akár fordítva is.  

Schirilla György életútját az igazságért az igazság melletti következetes kiállás jellemzi legjobban. Kiállásáért hányattatások, félreállítás volt a fizetség, majd kárpótolta és igazolta őt a sors. Élete, kiállása mai zavaros, értékrendi, erkölcsi válsággal teljes világunkban példa lehet arra, hogy az igazságért, ami csak egy van, a mai fiatal nemzedéknek érdemes és ki kell állni. 

Schirilla dr. nevét és szellemiségét népes családja, gyermekei, unokái és dédunokái viszik tovább a XXI. században, és a távolabbi jövőben. Bízván abban, hogy Gyurka bácsi évszázados útja végén megnyugvással búcsúzott szeretteitől és tőlünk, barátaitól, volt kollégáitól, a növényvédelem népes táborától, fejet hajtva kívánom: nyugodjál békében, emlékedet tisztelettel megőrizzük!

Vajna László