Gyomirtás az erdészeti csemetekertekben

Varga Szabolcs

NYME Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet, 9401 Sopron, Pf. 132.

A csemetetermesztés az erdészet intenzív művelést igénylő ágazata, melynek során teljes gyommentességet követelünk. A rendelkezésre álló élő munkaerő csökkenése, a termelés gazdaságosságának fokozása a kémiai gyomirtás alkalmazását igényli e területen. A dolgozat a közelmúltban folytatott kísérletek alapján a 2009-ben engedélyezett hatóanyagok, gyomirtó szerek közül ad felhasználási javaslatot fafajcsoportonként a csemetetermelőknek. Felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy a javaslatban szereplő gyomirtó szerek egy része csak eseti engedély birtokában használható az erdészetben.

Forrás:Növényvédelem, 2009. 4. szám