Klímaváltozás – növényvédelem. Kihívás a növénykutatók és -nemesítők számára

A várható klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak egyik leginkább kitett gazdasági ágazat a mezőgazdaság. A növénytermesztés eredményessége alapvetően befolyásolja az egész élelmiszer-ellátás biztonságát, ezért stratégiai cél a kedvezőtlen hatások okozta veszteségek elkerülése vagy mérséklése.

Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete – Európa egyik legnagyobb fitotronjában végzett kísérletek eredményeire alapozva – mintegy két évtizede foglalkozik a klímaváltozás várható hatásainak alap- és alkalmazott kutatásával, azok mértékének meghatározásával a gazdanövényre és a gazdanövény–kórokozó kapcsolatára. Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének eredményeit az Európai Unió – az FP7-REGPOT-2007-1 pályázata keretében – Magyarországon elsőként ismerte el a benyújtott „AGRISAFE” rövid elnevezésû program elfogadásával, melyben az intézet arra a feladatra vállalkozott, hogy e témában Közép-Európára kiterjedő regionális szintû képzési és kutatási központtá válik. A központ feladata, hogy a mezőgazdaságban – hazai és külföldi (elsősorban az unió országaiból érkező) – kutatók, nemesítők, innovációs szakemberek, mezőgazdászok képzésén keresztül elősegítse a klímaváltozás hatásainak következményeire irányuló felkészülést.

A teljes cikket elolvashatja, ha letölti a pdf-et!