MTA Agrártudományok Osztályának Növényvédelmi Bizottsága MAE Növényvédelmi Társasága

Az MTA Agrártudományok Osztályának Növényvédelmi Bizottsága, valamint a MAE Növény­védelmi Társasága – együttműködve az FVM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályával (FVM ÉFF) – megrendezi az

„55. NÖVÉNYVÉDELMI  TUDOMÁNYOS  NAPOK”-at,

melynek időpontja: 2009. február 24.

Az egyes szekcióülések (Növénykórtan, Agrozoológia, valamint Gyomnövények, gyomirtás) helyszíne az MTA székháza (1051 Budapest, Roosevelt tér 9.) lesz. Számítógépes projektor használatára valamennyi teremben lehetőség lesz. A rendezvényre csak olyan előadással, illetveposzterrel lehet jelentkezni, amely más szakmai fórumon a tanácskozást megelőzően nem szerepelt és nincs is bejelentve (pl. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum 2009. januárjában), azaz, az ismertetni kívánt tudományos eredmények ezen alkalommal hangzanak el első ízben. Amennyiben előadást kíván tartani, vagy posztert szeretne bemutatni, szíveskedjék annak rövid összefoglalójáte-mailben (janos.m@maicee.com), valamint nyomtatott formában is 2008. november 20-ig dr. Molnár János részére az “55. Növényvédelmi Tudományos Napok” megjelöléssel azMAICEE, 1037 Budapest, Montevideo u. 6. címre eljuttatni.
Kérjük a határidő betartását!

Az összefoglaló tömören és tagoltan (célkitűzés, módszer, eredmény) tartalmazza a munka megértéséhez szükséges információkat. A jelentkezések elfogadásáról a NT illetékes szakosztályainak elnökeiből és titkáraiból álló szakmai bizottság dönt, és a döntésről minden jelentkezőt értesít. Az adott szakmai bizottságnak jogában áll átsorolni az előadásra beküldött anyagot a poszter szekcióba, ha úgy ítéli meg, hogy a jelentkezők által beküldött előadások száma meghaladja a konferencia rendelkezésére álló időkeretet. A tudományos napok anyagából megjelentetett kiadványban nemcsak az ott elhangzó, hanem valamennyi, a konferenciára elfogadott összefoglaló szerepel majd. Kérjük annak jelzését, hogy a konferencia nyomtatott kiadványára fizetés ellenében igény tart! A tavalyi ár 800 Ft volt, a tervezett ár 900 Ft.

A közlemények egységes megjelenítése érdekében kérjük a szerzőket, hogy az összefoglalókat A/4-es méretben, a lapszélektől 2,5 cm-es távolságot tartva, szimpla sorközzel, 12-es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal, Word dokumentumként, .doc kiterjesztéssel,csatolt fájlként (!), a formai követelményekre ügyelve (cím nagy betűvel és vastagon, szerzők nagy betűvel, társszerzők egymástól vesszővel elválasztva, különböző munkahelyek esetén a név mellé számozott indexet írva, majd a munkahelyeket a szerzők sorrendjében feltüntetve) készítsék el. Ha a jelentkezés időpontjában már ismert, hogy a munkahely neve 2009. január 1-től megváltozik, az összefoglalón már az új név szerepeljen. A tartalmi vagy formai követelményeketfigyelmen kívül hagyó, valamint a fent megadott határidőn túl beérkező jelentkezéseket sajnos nem áll módunkban elfogadni.

Szíves együttműködését előre is köszönjük!

Budapest, 2008. október 20.


Dr. Kőmíves Tamás 
az MTA levelező tagja 
MAE Növényvédelmi Társaság elnöke 

Dr. Tóth Miklós
a Mezőgazdasági tudományok doktora
MTA Növényvédelmi Bizottság elnöke

Forrás:Növényvédelem, 2008. 11. szám