Impresszum

A Földművelésügyi Minisztérium tudományos lapja

Szerkesztőbizottság:
Elnök: Eke István

Rovatvezetők:
    Csóka György (erdővédelem)
    Hartmann Ferenc (gyomszabályozási technológia)
    Palkovics László (növénykórtan, virológia)
    Petróczy Marietta (növénykórtan)
    Ripka Géza (rovartan, akarológia)
    Solymosi Péter (gyombiológia, gyomszabályozás)
    Szántóné Veszelka Mária (rovartan, technológia)
    Szeőke Kálmán (rovartan, most időszerű)
    Vétek Gábor (rovartan, technológia)
    Vörös Géza (technológia, rovartan)

A Szerkesztőbizottság munkáját segítik:
    Dzsudzsák Szilvia (NAKVI)
    Dancsházy Zsuzsanna (angol nyelv)
    Böszörményi Ede (angol nyelv)
    Mihályi Krisztina (szerkesztőségi titkár)

Főszerkesztő: Balázs Klára

Szerkesztőség:
Budapest II., Herman Ottó út 15.
Postacím: 1525 Budapest, Pf. 102.
Telefon: (1) 39-18-645
Fax: (1) 39-18-655
E-mail: balazs.klara@agrar.mta.hu

Felelős kiadó: Mezőszentgyörgyi Dávid
a Herman Ottó Intézet Nonprofi t Kft. ügyvezetô igazgatója

Kiadó:
A Környezetbarát Növényvédelemért Alapítvány
1022 Budapest, Herman Ottó út 15.

Együttműködő partner:
MTA Agrártudományi Kutatóközpont
Növényvédelmi Intézet

Megrendelhető a Szerkesztőség címén, illetve elő­fizet­hető az Alapítvány K&H 10400054-00502306-00000000 számú csekkszámláján.