Növényvédelem, 2016. 04. hó

Növényvédelem, 2016. 04. hó

TARTALOM

Bosnyákné Egri Helga, Kerepesi Ildikó és Keszthelyi Sándor: Szója termésében okozott cukormobilizációs változások a vándorpoloska (Nezara viridula L.) károsításának hatására
Surányi Dezső: Szilvafajták viselkedése két szélsőséges időjárási évben     

Technológia
Rózsahegyi Péter és Vörös Géza: A szőlő növény­védelme I.: kártevő állatok    

Kitüntetés
Zsigó György: Hogyan tovább? Az Év Agrár­embere díj története    

Mediterrán tájak jellegzetes növényfajai
Solymosi Péter: Ciklámen fajok   

Sajtóközlemény
Európai hálózat a szőlőültetvényeket fenyegető betegségekkel szemben    

Könyvismertetés
Ripka G.: Szeőke Kálmán: Károkozó rovarok a mezőgazdaságban   

TABLE OF CONTENTS

Egri, B. Helga, Ildikó Kerepesi and S. Keszthelyi: Changes in sugar mobilisation in soybean seeds caused by southern green stink bug (Nezara viridula L.)     
Surányi, D.: Behavior of plum cultivars in two years with extreme weather conditions     

Pest management programmes
Rózsahegyi, P. and G. Vörös: Grapevine protection  I.: pests     

Award
Zsigó, Gy.: How to proceed further?  The story of the award ’Agriculturist of the Year’    
 
Features of the characteristic plants in the Mediterranean Flora
Solymosi, P.: IX. Cyclamen-species    

Press release
European network to protect vineyards from diseases     

Book review
Ripka, G.: Kálmán Szeőke: Agricultural pests