Növényvédelem, 2016. 05. hó

Növényvédelem, 2016. 05. hó

Tartalom
Kontschán Jenô és Salamon Pál: A pille­kos­­bor­atka (Tenuipalpus pacificus Baker, 1945) újabb előfordulása Magyarországon   

Rövid közlemény
Solymosi Péter: Vadon termő hagymafajunk (Allium ursinum L.) az étlapon – mi lesz veled medvehagyma?   

Technológia
Dula Bencéné, Lázár János és Kölber Mária: A szőlő növényvédelme II: Betegségek   

Krónika
Kiss Levente és Váczy Kálmán Zoltán: Egy nem­zetközi szőlőkórtani rendezvény krónikája   

Bemutatkozás
Geszler József: Családi Pincészet, Mór    

Mediterrán tájak jellegzetes növényfajai
Solymosi Péter: X. Szuhar (Cistus) fajok   

Marketing
Lovász Csaba: „Jókor, jó helyen!”   

TABLE OF CONTENTS
Kontschán, J. and P. Salamon: New data on the occurrence of phalaenopsis mite (Tenuipalpus pacificus Baker, 1945) in Hungary     

Short communication
Solymosi, P.: Growing wild bear-onion (Allium ursinum) on the menu in Hungary   

Pest management programmes
Dula, Bencéné, J. Lázár and Mária Kölber: Grapevine protection II: Diseases   

Chronicle
Kiss, L. and K. Z. Váczy: Chronicle of an inter­national grapevine disease meeting    

Introduction
Geszler, J.: Geszler Family Winery, Mór   

Features of the characteristic plants in the Mediterranean Flora
Solymosi, P.: X. Cictus-species   

Marketing
Lovász, Cs.: “In the right place at the right time”