Növényvédelem, 2016. 06. hó

Növényvédelem, 2016. 06. hó

TARTALOM

Bali László, Szinetár Csaba, Andrési Dániel, Kámpel József és Tuba Katalin:Mesterségesen kialakított lékek talajközelben élő pók-faunájának (Araneae) vizsgálata                 

Technológia
Rózsahegyi Péter és Schmidt Ágnes: A szőlő növényvédelmi technológiája  

Krónika
Vajna László: Dr. Nagy Bálint emléktábla-avatás volt Gacsályon 

Bemutatkozás
Werner János és Forgács Balázs: Ökológiai szőlőtermesztés a Villányi borvidéken, Gere Attila Pincészeténél

Könyvismertetés
Mészáros Zoltán:Egy könyv, amely hatvan évig kéziratban volt. Szelényi Gusztáv (1956): Az agrozoocönológia alapvonalai     

Mediterrán tájak jellegzetes növényfajai
Solymosi Péter: XI.Kutyatej (Euphorbia) fajok          

 

TABLE OF CONTENTS

Bali, L., Cs. Szinetár, D. Andrési, J. Kámpel and Katalin Tuba: Survey of the ground-dwelling spider fauna (Araneae) of artificial forest gaps                                                                        

Pest management programmes
Rózsahegyi, P. and Ágnes Schmidt: Grapevine pest management

Chronicle
Vajna, L.: Inaugurating the memorial plaque in honour of dr. Bálint Nagy at Gacsály    

Introduction
Werner, J. and B. Forgács: Ecological growing in Villány wine-region, at the Gere Attila Winery   

Book review
Mészáros, Z.: A book that remained a manuscript for sixty years. Gusztáv Szelényi (1956): Basic lines of agrozoocoenology           

Features of the characteristic plants in the Mediterranean Flora
Solymosi, P.: XI. Spurge (Euphorbia) species