Növényvédelem, 2016. 08. szám

Növényvédelem, 2016. 08. szám

TARTALOM

Kontschán Jenő és Molnár Béla Péter: A pusz-páng-takácsatka [Eurytetranychus latus (Canestrini & Fanzago, 1876)] első bizonyított hazai előfordulása (Acari: Tetranychidae)             

Bán Rita, Kovács Attila, Baglyas Gellért, Perczel Mihály, Égei Márton, Turóczi György és Körösi Katalin: Napraforgó-peronoszpóra Plas-mopara halstedii (Farl.) Berl. et de Toni) patotípusok elterjedése hazánkban    

Vojnich Viktor József, Aradi Eszter, Kőhalmi Fruzsina, Vadász Csaba és Pölös Endre: Cönológiai vizsgálatok a Kiskunsági Nemzeti Park területén, zárt homokpusztagyep társulásban                 

Petrikovszki Renáta, Nagy Péter, Posta Katalin és Tóth Ferenc: Gyökérgubacs-fonálféreg és arbuszkuláris mikorrhiza kölcsönhatásának vizsgálata tenyészedényes kísérletben          

Boziné Pullai Krisztina, Reiter Dániel, Mali Katalin, Makra Máté, Cseperkálóné Mirek Barbara, Csambalik László, Divéky-Ertsey Anna, Nagy Péter, Turóczi György, Drexler Dóra és Tóth Ferenc: Takácsatka- és fonálféreg-kártétel összehasonlító vizsgálata paradicsom tájfajtákon két ökológiai gazdaságban              

Technológia

Vitéz Péter: Felpörgetve, amit a Physio Activator technológiáról (PAT) tudni érdemes. 2. rész     

Köszöntő

Solymosi Péter: Szépség-orientált florisztika – in honorem Nagy Barnabás

Solymosi Péter: Köszöntés Gimesi Antal 90. születésnapján       

Krónika

Vajna László: 108. ülését tartotta a MAE Agrár-kemizálási Társasága         

Mediterrán tájak jellegzetes növényfajai

Solymosi Péter: XIII. Cserjék                                      

Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól

      

TABLE OF CONTENTS

Kontschán, J. and B. P. Molnár: The first proved record of the boxwood spider mite [Eurytetranychus latus (Canestrini & Fanzago, 1876)] in Hungary (Acari: Tetranychidae) 

Bán, Rita, A. Kovács, G. Baglyas, M. Perczel, M. Égei, Gy. Turóczi and Katalin Körösi: Distribution of pathotypes of sunflower downy mildew (Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. et de Toni) in Hungary         

Vojnich, V. J., Eszter Aradi, Fruzsina Kőhalmi, Cs. Vadász and E. Pölös: Coenological examination of sandy grassland of the Kiskunsag National Park 

Petrikovszki, Renáta, P. Nagy, Katalin Posta and F. Tóth: The examination of interaction between root-knot nematodes and arbuscular mycorrhiza in a pot experiment          

Pullai, B. Krisztina, D. Reiter, Katalin Mali, M. Makra, Barbara Cs. Mirek, L. Csambalik, Anna Divéky-Ertsey, P. Nagy, Gy. Turóczi, Dóra Drexler and F. Tóth: Comparative study of the two-spotted spider mite and root-knot nematode damage on tomato landraces in two organic farms         

Pest management programmes

Vitéz, P.: Speeded up, briefly about Physio Activator Technology (PAT). Part 2             

Greetings

Solymosi, P.: Floristics targeting beauty – in honorem Barnabás Nagy        

Solymosi, P.: Greeting Antal Gimesi on his 90th birthday             

Chronicle

Vajna L.: Society of Hungarian Association of Agricultural Sciences (MAE) held its 108th Session                  

Features of the characteristic plants in the Mediterranean Flora

Solymosi, P.:  XIII.  Shrubs                                          

Legislation review from János Molnár