Növényvédelem, 2016. 10. szám

Növényvédelem,  2016. 10. szám

TARTALOM

Szemerédy Géza, Kormos Éva, Grúz Adrienn, Szabó Rita, Lehel József és Budai Péter: Glialka Star gyomirtó szer és az ólom-acetát egyedi és interakciós toxicitásának vizsgálata madárembriókban

Szabó Rita, Kántor Attila, Kormos Éva, Grúz
Adrienn, Somody Gergő, Szemerédy Géza, Lehel József
és Budai Péter: A réz-szulfát és a Pyrinex 48 EC  egyedi és együttes toxicitásának vizsgálata  házityúk és fácán embriókon

Farkas Bernadett, Kocsis László, Horváth József és Takács András: A Botrytis cinerea elleni
rezisztencia biológiája

Geiger Barbara, Körösi Katalin, Turóczi György, Tóth Ferenc és Kiss József: Vizsgálatok a tönköly integrált védelmének megalapozásához

Rövid közlemény 

Solymosi Péter: Díszliánok Magyarországon 

Fischl Géza: Gabonafélék gyökér- és szártô-beteg--ségének kóroktana

Izsépi Ferenc, Varjas Virág, Tóth Tímea és
Lakatos Tamás: A bálványfa verticilliumos hervadása: új remény a biológiai védekezésre?

Technológia

Aponyi Lajos: A kajszi (Prumus  armeniaca L. v. Armeniaca vulgaris Lam.) gyomirtása, gyomszabályozása

Köszöntő

Balázs Ervin és Hornok László:  Keszthelytôl Keszthelyig.  Gáborjányi Richard 75. születés-napjára

Mediterrán tájak jellegzetes növényfajai

Solymosi Péter: XV. Ritka fajok

Megemlékezés

Purnhauser László: In memoriam Csôsz Lászlóné (sz.: Gyurics Mária), 1952–2016

Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól

 

TABLE OF CONTENTS

Szemerédy, G., Éva Kormos, Adrienn Grúz, Rita Szabó, J. Lehel and P. Budai: Toxicity test of individual and combined toxic effects of herbicide Glialka Star and lead-acetate on chicken embryos

Szabó, Rita, A. Kántor, Éva Kormos, Adrienn Grúz, G. Somody, G. Szemerédy, J. Lehel and P. Budai: Study of the toxic effects of an insecticide and copper sulphate on chicken and pheasant embryos

Farkas, Bernadett, L. Kocsis, J. Horváth and A. Takács: Biology of resistance to Botrytis cinerea

Geiger, Barbara, Katalin Körösi, Gy. Turóczi, F. Tóth and J. Kiss: Initial studies for developing integrated pest management of spelt

Short communication

Solymosi, P.: Ornamental lianas in Hungary

Fischl, G.: Etiology of the take-all disease of cereals 

Izsépi, F, Virág Varjas, Timea Tóth and T. Lakatos: Verticillium wilt of tree-of-heaven Ailanthus altissima): a new hope for biological control?

Pest management programmes

Aponyi, L.: Weed control in apricots (Prumus armeniaca L. v. Armeniaca vulgaris Lam.) 

Greetings

Balázs, E. and L. Hornok: From Keszthely to Keszthely.  For Richard Gáborjányi’s 75th birthday 

Features of the characteristic plants in the Mediterranean Flora 

Solymosi, P.: XV. Rare species 

In memoriam

Purnhauser, L.: In memoriam Lászlóné Csôsz (born Mária Gyurics), 1952–2016

 

Legislation review from János Molnár