Növényvédelem, 2016. 7. hó

Növényvédelem, 2016. 7. hó

TARTALOM

Fehér Anikó, Ambrus Gergely, Turóczi György és Tóth Ferenc: Szerves talajtakarás  hatásának  vizsgálata  a burgonyagumót  károsító  kár­tevők  és  kórokozók jelenlétére,  illetve  kárté­telére    
Körösi Katalin, Szabadi Máté és Turóczi György: Egyes aszpergillus fajok előfordulása dél-alföldi régióból származó kukorica szemtermésen
Tóbiás István, Csilléry Gábor, Nemes Katalin, Almási Asztéria és Salánki Katalin: Visszatérő kérdés: Vajon a tobamovírusok terjednek paprikamagokkal?    

Rövid közlemény
Bodor János: Curculio villosus a gesztenye-gubacs­darázs természetes ellensége    

Review
Baltazár Tivadar, Varga Ildikó  és Pejchal Miloš: A fehér fagyöngy (Viscum album l.) elleni védekezés gyakorlati alkalmazásának lehetőségei     

Technológia
Vitéz Péter:  Felpörgetve, amit a Physio Activator technológiáról (PAT) tudni érdemes    

Krónika
Vajna László: 107. ülését tartotta a MAE Agrár­kemizálási Társasága    

Megemlékezés
Vajna László: Dr. Vörös József professzor  25 éve távozott közülünk, emléke nem halványul el!
Solymosi Péter: Tuzson János nyomdokain az Árpási-havasokban    

Mediterrán tájak jellegzetes növényfajai
Solymosi Péter: XII. Hüvelyes (Fabaceae) fajok    


TABLE OF CONTENTS

Fehér, Anikó, G. Ambrus, Gy. Turóczi  and F. Tóth: The effect of organic mulch on the presence of and damage by pests and pathogens of potato tubers    
Körösi, Katalin,  M. Szabadi and Gy. Turóczi: Occurrence of Aspergillus species on maize kernels from the southern region of Hungary     
Tóbiás, I., G. Csilléry, Katalin Nemes, Asztéria Almási and Katalin Salánki: A returning question: whether tobamoviruses are trans­mitted via pepper seeds or not?   

Short communication
Bodor, J.: Curculio villosus: The native enemy of the Asian chestnut gall wasp     

Review
Baltazár, T., Ildikó Varga and M. Pejchal: Feasible methods for controlling European mistletoe (Viscum album L.)    

Pest management programmes
Vitézi, P.: Speeded up – briefly about Physio Activator Technology (PAT)     

Chronicle
Vajna, L.: The Society of the Hungarian Association of Agricultural Sciences (MAE) held its 107th Session     

In memoriam
Vajna, L.: Professor Dr. József Vörös passed away 25 years ago, his memory has not faded away    
Solymosi, P.: Following the steps of János Tuzson in Árpási-mountains     

Features of the characteristic plants in the Mediterranean Flora
Solymosi, P.:  XII. Members of the Legume family (Fabaceae)