Növényvédelem, 2017. 3. szám

Növényvédelem, 2017. 3. szám

TARTALOM

Molnár Dénes, Barton Iván, Czimber Kornél és Frank Norbert: A kéregrák tüneteit mutató bükk egyedek elterjedésének jellegzetességei egy vegyeskorú erdőben   
Tóth Annamária, Petróczy Marietta és Palkovics László: Colletotrichum godetiae okozta an­trak­nózis húsos somon   
Nagy Barnabás: Passzív növényvédelem: növényáttelepítési kísérleteim eredményei Budapest körzetében   

Krónika
Molnár János: Rövid beszámoló a 63. Növényvédelmi Tudományos Napok rendezvényről    
Horváth József: Köszöntő és zárszó a hatvanhar­madik Növényvédelmi Tudományos Napokon
Fekete Zoltán: Beszámoló a BASF almavédelmi konferenciájáról   

Kitüntetés
Kutasi Csaba: Haltrich Attila A Magyar Rovar­tani Társaság a Frivaldszky Emlékérem ezüst foko­zatának kitüntetettje   

Marketing
BASF Agrodivisio: A több és jobb kalászhozamért a fluxapiroxad és a piraklostrobin erejével   
Nagy Viktor: Alapozza meg napraforgó termését!   
Arysta: Megkérdeztük! Felhasználói tapasztalatok az Arysta biostimulátoraival. 2. rész   
FMC-Agro Hungary Kft.: Talajlakó kártevők ellen Kentaur 5 G + Radistart Algit keverék!   

Könyvismertetés
Balázs Ervin: Horváth József akadémikus úr, Gondolatok a fenntarthatóságról és fennmaradásról (Agroinform Kiadó Budapest, 2016) című köny­vének továbbgondolása   

Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól   

 

TABLE OF CONTENTS

Molnár, D., I. Barton, K. Czimber and N. Frank: Spatial pattern and diameter distribution of trees infected with beech bark disease in an uneven aged forest    
Tóth, Annamária Marietta Petróczy and L. Palkovics: Occurrence of Colletotrichum godetiae on cornelian cherry    
Nagy, B.: Passive (alternative) plant protection: observations with transplanted plants in the environment of Budapest city (Hungary)   

Chronicle
Molnár, J.: A brief report from the 63rd Scientific Plant Protection Days    
Horváth, J.: Opening and closing remarks on the 63rd Scientific Plant Protection    
Fekete, Z.: Report from the apple protection meeting organised by BASF    

Awards
Kutasi, Cs.: Attila Haltrich, awarded by the Hungarian Entomological Society’s Frivaldszky silver medal    

Marketing
BASF Agrodivisio: For higher ear quality and quantity with the force of fluxapyroxad and pyraclostrobin    
Nagy, V.: Base your sunflower yields!   
Arysta: Asked and answered! Users’ experience with Arysta biostimulants 2    
FMC-Agro Hungary Kft.: Kentaur 5 G + Radistart Algit to control soil-borne pests!   

Book Review
Balázs, E.: Contribution to the book by academician József Horváth about sustainability and survival (Agroinform Publishing House Budapest, 2016)    

Legislation review from János Molnár