87. ülését tartotta a MAE Agrárkemizálási Társasága

Forrás: 
Növényvédelem, 2011. 3. szám
Napirenden: „A kémiai elemek légköri ülepedése és ennek agronómiai/környezeti jelentõsége”


2010. november 16-án a KEVE Baracska Mezõgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. baracskai központjában tartotta 87. kihelyezett ülését a MAE Agrárkemizálási Társasága. A napirend témája: „A kémiai elemek légköri ülepedése és ennek agronómiai/környezeti jelentõsége”. A vitaindító elõadás felkért elõadója prof. dr. Kádár Imre volt.
    Napirend elõtt a társaság elnöke, dr. Pálmai Ottó rövid tájékoztatást adott a növényvédelmet érintõ állami szervezeti és személyi változásokról. Bemutatta Jordán Lászlót, az MgSzH Növény-, Talaj- és Erdõvédelmi elnökhelyettesét, aki egyben az MgSzH Növény- Talaj- és Agrár-környezetvédelmi Igazgatóság igazgatója is (volt MÉM NAK) ez év szeptemberétõl, így Jordán László felügyeli az országos növény- és talajvédelmi szervezet mûködését.
Ezzel a szervezeti átalakulással Jordán László lett az országos növényvédelmi és talajvédelmi fõfelügyelõ, így ez a pozíció kikerült a Vidékfejlesztési Minisztériumból. A hiteles tájékoztatás miatt célszerû megjegyezni, hogy ezzel ellentétben az országos fõállatorvos (dr. Kardeván Endre) a Vidékfejlesztési Minisztériumban államtitkári pozíciót kapott múlt év áprilisában. Emlékeztetõül megemlítjük, hogy ez az agrárium szempontjából fontos két pozíció 2006. augusztusáig mindig azonos szinten volt képviselve (minisztériumi fõosztályvezetõi szint).
     Kedvezõ fejlemény viszont, hogy Jordán László személyében több év után a növényvédelmet újra növényvédelmi szakember felügyeli, aki 2000.-tõl növényvédelmi felügyelõként dolgozott Jász-Nagykun-Szolnok Megyében, 2007-tõl pedig a Megyei MgSzH  Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának volt igazgatója. 
    Kádár Imre elõadásban saját és munkatársai által végzett mérések adatai alapján mutatta be a légköri csapadék útján bekövetkezõ ülepedést, a talajok és környezet ilyen eredetû terhelését, kémiai elemekben történõ gyarapodását. Megállapítása szerint a légköri csapadék elemhozamának agronómiai és környezeti jelentõsége nem elhanyagolható. Számos makró-, mezo- és mikroelem vonatkozásában a légköri eredetû egyes elemek számottevõ mértékben fedezik pl. a gabonafélék szemtermésébe épülõ mennyiséget. Egyes elemek esetében elõfordulhat, hogy az adott kultúra szükségletét meghaladó a légköri ülepedés. Ugyanakkor nem kedvezõ környezeti hatás a talajok Cd, Hg és Pb légköri ülepedés útján történõ gyarapodása.       
    Az elõadás agronómiai vonatkozásai a jelenlévõ agrokémikusok és talajtani szakemberek részérõl élénk vitát váltottak ki, többek között azért is, mert e téma ilyen formában történõ exponálása ritka esemény. Az érdeklõdõk e kérdésekben további információt Kádár Imre és munkatársai publikált írásaiból kaphatnak.
   
Vajna László